Haiku's:
1 t/m 30
31 t/m 60
61 t/m 90
91 t/m 120
121 t/m 150
151 t/m 180
181 t/m 210
211 t/m 240
241 t/m 270
271 t/m 300
301 t/m 330
331 t/m 360
361 t/m 390
391 t/m 420
421 t/m 450
451 t/m 480
481 t/m 510
511 t/m 540
541 t/m 570
571 t/m 600
601 t/m 630
631 t/m 631

Na de zesde dag

64 Bijna Volbracht

Na de zesde dag
nam God rust, Hij keek nog eens
om: ‘Alles oké?’

‘Vuur boven Water.
Een beeld van Bijna Volbracht.
Zo onderscheidt de wijze het wezen der dingen zorgvuldig
Opdat alles op zijn plaats komt.’

Yi Jing

Als je denkt dat het werk is voltooid, is het raadzaam om een stapje terug te doen en om zo het werk opnieuw tot voltooiing te brengen. Zo ook je relatie: als je denkt dat die optimaal is, herneem jezelf dan om te zien waar sleur en gewoonte op de loer liggen.Door: Guus

Hoe doorweekt is hij

61 Grote Oprechtheid

Hoe doorweekt is hij
van emoties! Maar toch blijft
zijn paraplu dicht.

‘Wind boven Meer.
Een beeld van Grote Oprechtheid.
Zo berecht een wijs mens strafzaken nauwgezet
En stelt hij executies uit.’

Yi Jing

Alleen als je eerlijk tegenover jezelf bent, word je helderder van geest, waardoor je niet langer vooringenomen, maar open tegenover de ander kunt staan, en nemen ook zachtmoedigheid en levensvreugde toe.Door: Guus

Uit het verstilde

58 Opgewektheid

Uit het verstilde
moederhart welt blijdschap op,
onvergetelijk!

Uit het commentaar van Confucius op het hexagram: ‘Als men voorrang geeft aan de opgewektheid der mensen, vergeten zij hun gezwoeg. Als mensen bereid zijn om het gevaar tegemoet te treden, vergeten zij hun angst voor de dood. Hoe groot is de macht van de opgewektheid der mensen. Het zet hen aan om al het mogelijke te doen.’
Yi Jing

Als je vanuit innerlijke kracht oprecht blijdschap uitstraalt, worden mensen in je omgeving ook opgewekt en als je anderen vanuit gemeend mededogen gelukkig kunt maken, ben jezelf ook gelukkig.Door: Guus

Met uiterste zorg

55 Overvloed

Met uiterste zorg
houdt zij haar bevallige
schoonheid lang in stand.

Uit het commentaar van Confucius op het hexagram: ‘Overvloed. Het verwijst naar grootheid en helderheid met beweging. Vandaar Overvloed. Wanneer de zon zijn hoogtepunt bereikt, begint zijn neergang. Wanneer de maan zijn volste stand bereikt, begint zijn afname. Het wassen en afnemen van Hemel en Aarde volgen het verloop van de tijd.’
Yi Jing

Juist als het in je relatie of in zaken goed gaat, is het voor de continuïteit daarvan nodig dat je die gouden tijd in je hart koestert, zorgvuldig en met aandacht bewaakt om te voorkomen dat je niet het slachtoffer van gewenning wordt.Door: Guus

Onbeweeglijk stil

52 Zich Stilhouden

Onbeweeglijk stil
houdt de kat de aandacht
vast en bespringt zijn prooi.

‘Zich stilhouden, achter zijn rug.
Voelt zijn lichaam niet.
Lopend in zijn hof,
Ziet zijn volk niet.’
Commentaar van Confucius: ‘Houd u stil wanneer het tijd is om zich stil te houden. Blijf actief wanneer het tijd is om actief te blijven. Wanneer actie en rust hun geschikte tijd niet mislopen, wordt hun weg veelbelovend en helder.’
Yi Jing

Bruisende activiteit zal zich ten volle kunnen ontplooien, als ze wordt gevoed door het vermogen om diepe innerlijke stilte te bereiken. Pas dan zul je goed en succesvol werk afleveren.Door: Guus

Gerimpeld gelaat

49 Het Oude Afschaffen

Gerimpeld gelaat -
haar jeugd is verschrompeld, maar
zij is bij de tijd.

‘Vuur in het midden van het Meer.
Een beeld van Het Oude Afschaffen.
Zo ordent de wijze de tijdrekening
En verduidelijkt hij de wisseling der seizoenen.’
Yi Jing

Niets blijft zoals het is, alles verandert en wel spontaan, - ook al zijn er dan wel eens individuele en maatschappelijke revoluties voor nodig - en wordt in eeuwigdurende cirkelgang het oude verfrist hernomen.Door: Guus

Zelfs door een stugge

46 Groeien

Zelfs door een stugge
aardlaag wringt de plant zich fier
en soepel omhoog.

‘In de Aarde groeit het Hout.
Een beeld van Groeien.
De wijze koestert zijn deugd op een soortgelijke manier.
Hij vergaart kleine verdiensten
En ontwikkelt ze almaar verder.’
Yi Jing

Als je bij studie of het leiden van een bedrijf succes wilt boeken, is het beter om je ondanks je oprechte wilsinspanning toch niet te overhaasten, zodat je rustig en soepeltjes obstakels kunt omzeilen.Door: Guus

De monnik glimlacht

43 Uitschakeling

De monnik glimlacht
om de slimme pogingen
van zijn hartstochten.

‘Water van het Meer verzamelt zich in de Hemel.
Een beeld van Uitschakeling.
Zo schenkt de wijze zijn rijkdom aan hen onder hem
En houdt geen rekening met zijn eigen verdiensten.’
Yi Jing

Voordat negatieve emoties zich steeds verder in je opstapelen en in je gaan verharden, is het wijzer om ze tijdens de eerste opwellingen vanuit een vriendelijk hart tegemoet te treden.Door: Guus

Regen en onweer

40 Opluchting

Regen en onweer
verfrissen de tuin, klaar om
in bloei te komen.

‘Rollende Donder met veel Water.
Een beeld van Opluchting.
Zo vergeeft een wijze zijn medemens fouten
En treedt hij zachtmoedig op tegen wandaden.’
Yi Jing

Spanning in jezelf of onder elkaar kan soms erg oplopen, totdat de bom barst. Dat kan een opluchting zijn, als je bereid bent om jezelf te hervinden en om elkaar fouten en zelfs misdaden te vergeven.Door: Guus

De gloed van warme

37 Gezin

De gloed van warme
liefde raakt zoon en dochter
als een zachte wind.

‘De wind komt voort uit het vuur.
Een beeld van Gezin.
Zo ook komt het woord van een wijze
Met zijn daden overeen.’
Yi Jing

Als je er zeker van wilt zijn, dat anderen in je omgeving harmonieus met elkaar omgaan, weet dan dat zij zich ook aan jou als de bron van warme en rechtvaardige liefde zouden willen laven.Door: Guus

Rustig drinkt zij thee

63 Al Volbracht

Rustig drinkt zij thee,
wetend dat water en vuur
elkaars vijand zijn.

‘Water boven Vuur.
Een beeld van Al Volbracht.
Zo beschouwt een wijze de wet van wassen en afnemen
En neemt hij voorzorgsmaatregelen tegen verval.’

Yi Jing

Als je zaken of je relatie een hoogtepunt bereiken, ervaar je de roes van harmonie, evenwicht en voldoening. Toch getuigt het van wijsheid er rekening mee te houden dat elke volmaakte toestand in haar tegendeel kan veranderen.Door: Guus

Met liefde voor de

60 Beperking

Met liefde voor de
hof snoeit de tuinman al te
weelderige groei.

‘Water boven Meer.
Een beeld van Beperking.
Zo creëert de wijze getallen en maten voor beperking
En bespreekt hij een zedenleer voor sociaal gedrag.’

Yi Jing

Hoewel alles voorhanden is om al onze behoeften te bevredigen, is het raadzaam om ons daarin niet te buiten te gaan, waardoor we innerlijk zouden verwekelijken, terwijl soberheid ons naar buiten toe zachtmoedig maakt en de geest versterkt.Door: Guus

Haar zacht strelende

57 Nederig Verdergaan

Haar zacht strelende
hand weet van geen ophouden
en verovert hem.

‘De wind volgen.
Een beeld van Nederig Verdergaan.
Zo herhaalt de wijze zijn opdracht
En voert hij het bevel.

Yi Jing

Als je in een onverkwikkelijke situatie verzeild bent geraakt, is het raadzaam om je bescheiden (maar niet met een gevoel van minderwaardigheid) op te stellen en goedaardig (maar niet zwak) te blijven, waardoor je je positie met zelfvertrouwen kunt herwinnen of handhaven.Door: Guus

De man schrikt: ooit zal

54 Huwende Maagd

De man schrikt: ooit zal
zij sterven!, op slag vergeet
hij haar misstappen.

‘Donder boven Meer.
Een beeld van Huwende Maagd.
Zo houdt een wijze stand in de eeuwigdurende relatie
En vermijdt alles wat de harmonie zou schaden.’

Yi Jing

Als je relatie stroef begint te worden, kun je de narigheid van zo’n ellendige ervaring uit je geest losweken door ze te bezien tegen het licht van het levenseinde om zo terug te keren naar het begin.Door: Guus

De vuurvreter lacht

51 Actie ondernemen

De vuurvreter lacht,
wie hem wil nabootsen moet
oefenen, denkt hij.

‘Donder is tweeledig.
Actie is verdubbeld.
Zo brengt de wijze in angst en beven zijn leven in orde
En onderzoekt hij zichzelf.’
Yi Jing

Door je af en toe in stilte terug te trekken (zie maar wat er met je gebeurt), kan verstikkende angst veranderen in ontzag voor het geheimvol bestaan en kun je minder bevreesd de schok van nieuwe situaties in de wereld om je heen aan.Door: Guus

Uit de donkerte

48 Aanvullen

Uit de donkerte
van een put, haalt hij zuiver
drinkwater omhoog.

‘Water boven Hout.
Een beeld van Aanvullen.
Zo moedigt een wijze de mensen aan bij hun werk
En spoort ze aan elkaar te helpen.’
Yi Jing

Zowel voor leiders binnen de samenleving als voor jezelf gaat het er om het zuivere en oprechte omhoog te halen, waarbij de samenleving zich van verstarde conventies ontdoet en jij je vertroebelende vooringenomenheden weet los te laten.Door: Guus

Vrolijke mensen

45 Samenvoegen

Vrolijke mensen,
het stadion één groot feest,
chaos in de stad.

‘Meer boven Aarde.
Een beeld van Samenvoegen.
Zo herstelt de vorst zijn wapens
Om zich te verdedigen tegen onverwachte gebeurtenissen.’
Yi Jing

Het moet wel een heel groot leider zijn om zijn volk ondanks grote politieke versplintering bijeen te houden. Voorwaarde daartoe is, dat waarden die in de chaos verloren zijn geraakt, worden hervonden.Door: Guus

Liefdevol plant zij

42 Vermeerdering

Liefdevol plant zij
de bloembollen, dromend van
een zomerse tuin.

‘Wind en Donder steunen elkaar.
Een beeld van Vermeerdering.
Zo volgt een wijze het goede wanneer hij het ontwaart
En corrigeert hij zijn fouten zodra hij ze opmerkt.’
Yi Jing

Op sommige momenten in het leven kun je elkaar in zowel materieel als geestelijk opzicht verrijken, de een door liefdevol te geven, de ander door bescheiden en dankbaar te nemen.Door: Guus

Ai, mijn voet slaat om!

39 Hindernis

Ai, mijn voet slaat om!
Ach, een verhoogde tegel,
niet goed opgelet!

‘Water op de Berg.
Een beeld van Hindernis.
Zo beschouwt de wijze zichzelf
Om zijn deugd te ontwikkelen.’
Yi Jing

Als je denkt dat je plannen plotseling door anderen of door een onverwachte situatie worden gedwarsboomd, ben je misschien geneigd de confrontatie ermee aan te gaan. Zou het niet beter zijn om een pas op de plaats te maken en de oorzaak van de hindernis op te sporen door zelfkritiek, die je bovendien innerlijk zal verrijken?Door: Guus

Nachtelijk duister

36 Verduistering

Nachtelijk duister -
elders blijft de zon zichzelf
en dringt zich niet op.

‘Helderheid is weggezonken onder de Aarde.
Een beeld van Verduistering.
Zo blijft een wijze in harmonie met zijn medemens.
Hij bedekt zijn helderheid, maar zijn licht schijnt nog steeds.’
Yi Jing

In overspannen en vijandige omstandigheden is het vaak beter om je eigen visie op de dingen te laten voor wat zij is en het juiste moment af te wachten om weer naar voren te komen.Door: Guus

Hij eet met mate

62 Niet Te Ver Gaan

Hij eet met mate
en luistert aandachtig naar
zijn disgenoten.

‘Donder boven Berg.
Een beeld van Niet Te Ver Gaan.
Zo hecht de wijze in zijn gedrag
Het meeste gewicht aan bescheidenheid.
Op een begrafenis is zijn verdriet groter dan uiterlijk vertoon.
Zijn uitgaven kenmerken zich door spaarzaamheid.’

Yi Jing

Wil je je geest helder houden, wees er dan op bedacht dat er steeds de neiging is dat je je laat afleiden door een onbeheerst toegeven aan zintuiglijke genoegens en door je positie in je omgeving veilig te stellen met uiterlijk vertoon.Door: Guus

Geheel in zichzelf

59 Oplossing

 

Geheel in zichzelf
gekeerd schrikt hij op door de
kus van een vreemde.

‘De wind beweegt over het Water.
Een beeld van Oplossing.
Zo brengt de oude koning offers aan de Heer van de Hemel
En vestigt tempels.’

Yi Jing

Van lieverlede verglijden we vaak ongemerkt in verstarring, egoïsme en hebzucht, die uiteindelijk levensenergie en aandacht naar de omgeving toe zullen blokkeren..., totdat je je door zachtmoedigheid van anderen laat vertederen en door hun weidse blik laat inspireren.Door: Guus

De wandelaar sjokt

56 Reizen

De wandelaar sjokt
vermoeid van stad naar stad en
vindt rust in zichzelf.

Commentaar van Confucius op het hexagram: ‘Zich stilhouden en vasthouden aan de helderheid, er is kans op een beetje voorspoed en probleemloosheid. Reiziger, als je standvastig en rechtschapen bent is er voorspoed.’
Yi Jing

Het leven lijkt op een reis door een hectische buitenwereld, waarin je je al wandelend staande kunt houden door voorzichtig en voorkomend tegenover anderen te zijn, eigenschappen die een open binnenwereld veronderstellen.Door: Guus

De begeerde vrucht

53 Geleidelijke ontwikkeling

De begeerde vrucht
die ze voor hem is, laat ze
met geduld rijpen.

‘Op de berg staan bomen.
Het is een beeld van Geleidelijke Ontwikkeling.
Zo leidt de wijze een deugdzaam leven
En verbetert hij de zeden en mores van zijn volk.’
Yi Jing

Als je anderen in gedrag en zienswijze wilt beïnvloeden, moet je daar rustig de tijd voor nemen, wat in onze hectische en ongedurige samenleving uiterste aandacht en zelfdiscipline vraagt.Door: Guus

Zijn oude schoenen

50 Vernieuwing

Zijn oude schoenen
in de kachel, de warme
gloed opent zijn geest.

‘Vuur boven hout.
Een beeld van Vernieuwing.
Zo corrigeert de wijze zijn positie
En vervult hij de wens van de Hemel.’

Yi Jing

Niet dankzij, maar ondanks politieke bewegingen kan een samenleving zich werkelijk hervormen en vernieuwen door te kiezen voor leiderschap dat het volk inspireert om welvaartsbelangen in evenwicht te brengen met spirituele rijping.Door: Guus

Jammerlijk in een

47 Uitputting

Jammerlijk in een
houdgreep gevloerd, verblijft hij
in rust bij zichzelf.

‘Meer zonder water.
Een beeld van Uitputting.
Zo zet de wijze zijn leven op het spel
Om zijn wil te volgen.’
Yi Jing

Als je je na een periode van te grote werkzaamheid door uitputting lamgeslagen voelt, is het beter met eenzelfde inzet toe te geven aan de rust waarnaar je verlangt, in het besef dat in die rustfase zich spontaan een nieuwe kracht zal ontwikkelen.Door: Guus

Haar lonkende blik

44 Tegemoetkomen

Haar lonkende blik
treft hem in zijn hart,
gevolgd door een omhelzing.

‘Onder de Hemel is er Wind.
Een beeld van Tegemoetkomen.
Zo geeft een vorst zijn bevelen
En maakt ze bekend in de vier windstreken van zijn koninkrijk.’
Yi Jing

Elkaar liefdevol tegemoetkomen kan betekenen dat je je met een ontvankelijk hart en zonder remmingen door de ander laat aanspreken, dan weer dat je er in mededogen en onzelfzuchtig voor de ander bent.Door: Guus

Elegant legt zij

41 Vermindering

Elegant legt zij
haar chique kleding af, zie
toch hoe schoon zij is.

‘Aan de voet van de Berg
Ligt een Meer. Een beeld van Vermindering.
Zo bedwingt de wijze zijn woede
En beteugelt hij zijn verlangens.’
Yi Jing

Het is levenskunst om in welvarende tijden daarvan te kunnen genieten en in tijden van een krimpende economie zich soberheid te laten welgevallen, met de kans dat innerlijke rijkdom in groei toeneemt.Door: Guus

Hij staart voor zich uit

38 Verscheidenheid

Hij staart voor zich uit,
zij wendt het hoofd af, en toch
teder aanraken.

‘Vuur boven, Meer onder.
Een beeld van Verscheidenheid.
Zo zoekt een wijze naar overeenstemming over belangrijke zaken,
Terwijl hij verschil over details toestaat.’
Yi Jing

Bij grote meningsverschillen of onenigheid is het onwijs om jezelf met veel geweld te verdedigen of de ander bruusk aan te vallen, maar getuigt het van wijsheid en innerlijke kracht om elkaar in het kleine te bereiken.Door: Guus

Sluiers van nevel

35 Vooruitgang

Sluiers van nevel
en zelfzucht lossen op bij
een klimmende zon.

‘Het licht komt te voorschijn boven de aarde.
Een beeld van Vooruitgang.
Zo koestert een wijze zijn deugden
En poetst ze zelf op.’
Yi Jing

Zoals de zon vanuit de duisternis aan de horizon opklimt en met zijn gloed de ochtendnevels verdrijft, zo wordt de menselijke geest door het leven heen steeds helderder, wanneer hij zich van egoïsme en zelfzucht bevrijd.Door: Guus